En liten reklambyrå med stor kompetens, genuint engagemang och unikt inkännande!

En liten reklambyrå med stor kompetens, genuint engagemang och unikt inkännande!

Designloungen

Designloungen

Slå dig ner i loungen med en kopp livgivande dryck och lär dig mer om design och layout.

Del 2 – Färgupplevelse – genetik eller miljö 

Hur och varför påverkas vi av färger? Kommer känslan vi får av en viss kulör av vår uppväxt eller sitter det i våra gener? Lär dig mer om färger och hur du kan använda sig av olika kulörer för att påverka människor i rätt riktning. 

Innehållsförteckning

 

1. Färgupplevelse – genetik eller miljö

 

2. Genetiska faktorer

Färger och evolutionen

 

3. Psykologiska faktorer

Färger och känslor
Individuella skillnader

 

4. Miljö och kulturell påverkan

 Olika betydelser globalt

 

5. Känslor som olika kulörer ger

 

6. Exempel ur verkligheten

1. Färgupplevelse – genetik eller miljö?

Färger och deras kulörer har en djupgående effekt på oss människor. De påverkar våra känslor och beteenden och spelar även en stor roll i hur vi uppfattar världen omkring oss.

Företag använder sig av specifika kulörer i sin branding och marknadsföring för att påverka konsumenters beslut. Inredningsarkitekter och designers använder olika kulörer för att skapa rätt stämning och känslor hos betraktaren.

Men vad ligger bakom vår reaktion på färger? Är det genetiska faktorer som styr, eller är det miljön och upplevelserna från vår uppväxt som formar vår upplevelse?

▲ Innehållsförteckning ▲

2. Genetiska faktorer

Dr. Stephen Palmer är en psykolog som har forskat kring hur människor uppfattar färger och hur detta påverkar våra beteenden. Han menar att vissa kulörpreferenser kan vara djupt rotade i våra gener kopplade till överlevnadsinstinkter.

Människan tycks ha utvecklat förmågan att särskilja mellan olika kulörer som i sin tur har gett oss en överlevnadsmässig fördel. 

Färger under evolutionen

Röd
Att snabbt kunna identifiera röd kulör är kopplad både till fara (blod) och överlevnad (röda mogna frukter och bär). Vi har en viss genetisk koppling till röd färg som gör att vi reagerar direkt och instinktivt fattar snabbare beslut när vi så att säga ser rött. 

Blå
De flesta känner sig lugna och trygga av blå färg och genetiskt är vi programmerade att dras mot vatten eftersom det innebär att vi befinner oss i en livskraftig miljö. 

Grön
Grön färg är starkt associerade med fruktbarhet och den färgen har betytt näringsrika miljöer för våra förfäder. Våra gener ger oss en känsla av livskraft och hållbart liv när vi ser grön färg. 

Vår förmåga att se färger, och tolka olika kulörer, har hjälpt våra förfäder att hitta resurser och skydd. Den förmågan har varit en förutsättning för överlevnad och det är inte långsökt att färger som röd, grön och blå ger känslor som är rent genetiskt betingade. 

▲ Innehållsförteckning ▲

3. Psykologiska faktorer

Dr Angela Wright är en expert inom färgpsykologi och har klassat in kulörer baserat på deras psykologiska påverkan på oss människor. Systemet heter Color Affects System och används av allt från grafiska designers och inredningsarkitekter för att förstärka ett budskap eller skapa rätt stämning.

Hennes forskning visar att det finns en universell och psykologisk reaktion på färg som påverkar människors känslor och beteenden. Reaktionerna är oberoende av individuella preferenser som ålder och kön eller kulturella skillnader och sker genom en inverkan på det autonoma nervsystemet. 

Färger är i grunden ljus som studsar mot en förmål och träffar våra ögon. Där omvandlas det till elektriska impulser vilka leds till hypotalamus. Den delen av vår hjärnan styr våra hormoner vilka i slutänden ger ett psykologiskt svar – en känsla!

Som kuriosa kan nämnas att det är Angela Wright som har delat in människor i fyra färggrupper, vår, sommar, höst och vinter, vilket säkert många stylister och frisörer känner till.

Färger och känslor

Angela menar att den röda färgen ökar vårt känslomässiga engagemang, ger en äventyrlig inställning och får oss att vilja utforska nya möjligheter.

Den psykologiska effekten av blå färg gör att vi blir effektiva men behåller en mental koncentration. 

Den gröna färgen ger oss en känsla av lugn och återhämtning men vissa nyanser av grönt kan inspirera till kreativitet och innovation, speciellt när de används i en stimulerande miljö. 

Individuella skillnader

Att det finns universiella och samstämmiga reaktioner som är mätbara innebär inte att enskilda personer kan ha helt olika tolkningar av en färg. På individnivå kan det finnas unika erfarenheter kring en speciell färg.

Är du däremot på väg att skapa en grafisk profil eller en logotyp är det säkrast att du går på hur färger uppfattas generellt för att du ska nå fram på rätt sätt till så många som möjligt.

▲ Innehållsförteckning ▲

4. Miljö och kulturell påverkan

Kulörernas betydelse kan variera kraftigt mellan olika kulturer beroende på deras unika historia, traditioner och värderingar. Det är viktigt att ha detta i åtanke om man gör en grafisk profil eller designar för en global kundgrupp.

Olika betydelser globalt

Det finns många kulörer som tolkas på olika sätt beroende på var du har för bakgrund. Jag tar upp några av de vanligaste.

Röd
I Kina: Lycka, framgång och välstånd
I vissa delar av Sydafrika: Sorg och begravningar

Vit
I Västvärlden: Renhet och oskuld
I stora delar av Asien: Sorg och begravningar

Svart
I Västvärlden: Sorg och begravningar
I vissa afrikanska kulturer: Mogenhet, rikedom och välstånd

Sök gärna mer information om olika färger och variationer i tolkning om du tänker göra en logotyp eller grafisk profil för ett internationellt sammanhang.

▲ Innehållsförteckning ▲

 

5. Känslor som olika kulörer ger

Rött
Fångar vår uppmärksamhet, gör oss äventyrliga och får oss att fatta snabba beslut.

Röd färg passar för företag som kommunicerar snabbhet och äventyrlighet. Snabbmatsrestauranger är ett bra exempel på verksamheter som passar med rött (och framförallt i kombination med gult)

Välj inte nyanser av röd om du vill kommunicera noggrannhet och stabilitet, t.ex. om din verksamhet omfattar ekonomi.

 

Gult (och även orange)
Gult väcker positiva minnen och gör oss upprymda.

Gult är perfekt för företag som kommunicerar glädje och stor potential. Jag har valt färgen gulorange till Fickla för att jag vill ge en känsla av sprudlande kreativitet.

Passar inte för företag som kommunicerar avslappning och återhållsamhet, tex. om du driver ett spa eller yogaverksamhet.

 

Blått
Får oss lugna och trygga och känna oss omhändertagna.

Blå nyanser passar för företag som kommunicerar pålitlighet och stabilitet. Det här är perfekta färgen för t.ex banker och annan ekonomisk verksamhet.

Passar inte för företag som kommunicerar fart, snabbhet och äventyr. Välj något annat än blå om din verksamhet har något med sport och aktivitet att göra.

 

Grönt
Ger oss en känsla av harmoni och friskhet.

Grönt för företag som kommunicerar omtanke kring miljö och människors hälsa. Passar perfekt om du arbetar inom skogsnäringen, odling och även hälsa som baseras på naturens produkter.

Passar inte för företag som kommunicerar tekniska innovationer (om de inte är innovationer för en bättre miljö).

 

Lila
Ger oss en kittlande känsla av mystik och kreativitet.

Lila nyanser passar för företag som kommunicerar äventyr, fantasi och sådant som är ”utanför boxen”, t.ex yoga, holistisk hälsa, trolleri och liknande.

Passar inte för företag som kommunicerar traditionella värden som t.ex. finans och juridik.

 

Rosa
Ger oss en känsla av kärlek och omvårdnad.

Rosa nyanser är perfekta för företag som kommunicerar omhändertagande och förståelse, t.ex. omvårdnad och skönhet.

Passar inte för företag som kommunicerar allvarsamhet, t.ex verksamheter som har något slags samhällsansvar.

 

Brun (och även beige)
Får oss att tänka på vårt ursprung och våra rötter.

Brunt och beige passar för företag som kommunicerar stabilitet och förankring kring vårt förfluta. Verksamheter med släktforskning får en tydlig känslomässig koppling med brun och beige.

Passar inte för företag som kommunicerar innovationer och äventyr. En brun logotyp för ett äventyrsbad skulle sända helt fel signaler.

▲ Innehållsförteckning ▲

6. Exempel ur verkligheten

Nu när du lärt dig lite om hur olika kulörer påverkar oss kan du säkert se att de här företagen har en tydlig tanke med sitt färgval. Kan du se vilken?

Snapchat: En klargul färg som signalerar energi och upprymdhet och gör oss glada och peppade.

Volvo: En blå färg som kommunicerar trygghet och stabilitet och får oss att känna att företaget är pålitligt och tar ansvar över vår säkerhet.

Odd Molly: En rosa färg som signalerar omhändertagande och får oss att känna oss sedda som den vi är.

Max: En röd färg för att väcka uppmärksamhet och få oss att fatta snabba beslut, dvs kom hit, ät snabb och gå lika fort så nästa kund kan få plats.

Greenpeace: En grön färg som tydligt signalerar engagemang kring miljö och vår hälsa.

 

Färger påverkar oss alltså djupt – både genetiskt och genom miljön. Genetiskt verkar vi vara kodade att reagera på vissa färger för vår överlevnad. Traditionellt har färger olika betydelser i olika kulturer.

Denna mångfald i färgernas betydelse visar på deras kraftfulla roll för oss människor. Färg är det första vi registrerar när vi ska bedöma något och är därför ett mycket kraftfullt kommunikationsverktyg.

Så välj färgen för din grafiska profil och din logotyp med omsorg!

▲ Tillbaka till toppen ▲

Hoppas du lärde dig massor om hur olika kulörer påverkar oss människor!

Jag finns här för dig om du behöver hjälp med att ta fram en grafisk profil som passar ditt företag och din vision, en hemsida eller något annat som har med layout och design att göra!

Välkommen!

Kontakta mig för hjälp med layout och design >>

Hallå där!

Välkommen till designloungen där du kan läsa mer om layout och design.

Vill du ha hjälp med snyggare design och träffsäkra hemsidor finns jag här för dig!

Hallå där!

Hoppas du lärde dig massor om hur du du kan kommunicera ditt företagande med hjälp av färger!

Jag finns här för dig om du behöver hjälp med att ta fram en logotyp, grafisk profil, hemsida eller något annat som har med layout och design att göra!

Välkommen!

Kontakta mig >>