Fickla
Hem till Fickla igen

Vad menas med...

Här bjuder jag på några förklaringar av typiska grafiska ord som kan vara bra att känna till. Är det något annat som du vill ha förklarat inom den grafiska terminologin är du välkommen att höra av dig!

[A-D]   [E-F]   [G-M]   [N-S]   [T-Ö]

linje Äkta och falska uppslag Falska uppslag
Ett falskt uppslag är ett uppslag som inte består av ett helt ark. I tidningar eller broschyrer finns en mittensida med ett uppslag som är “helt” - ett äkta uppslag, det sträcker sig som ett helt ark från vänster till höger. De andra uppslagen är falska.

Man bör vara uppmärksam när man har stora bilder som går från vänster till höger sida på ett falskt uppslag eftersom det är lätt att bilden blir sned eller förlorar innehåll längst in mot mitten. Det kan till och med bli färgskillnader på höger och vänster sida! Speciellt när det gäller snabba tryckmetoder så som rulloffset för dagstidningar. För böcker, t ex fotoböcker och liknande, finns det bra sätt att komma undan problemet genom att man placerar bilden lite förskjuten inne mot mitten av falska uppslag.

 

linje

Falsning
Att falsa ett papper är helt enkelt att vika papperet (för att göra en folder eller liknande). Falsning gör man med tunnare papper. Är papperet tjockare/styvare bör man biga papperet först. Falsning bör ske i fibrernas riktning, annars kan det bli små sprickor/veck i papperet och de sprickorna blir ännu tydligare om man har heltäckande färg över vikningen.

Om man har mycket färg precis där vikningen ska vara och vill undvika sprickor i färgen bör man alltså biga först.

Bigning vs Falsning

 

linje

Fickla

Fickla
Fickla är en relativt nytt svenskt ord som betyder "att lysa med ficklampa". Ordet vann första pris i Alfons Åbergs tävlig "Bästa Ord" år 2001.

 

linje

Flöda om
När texten flyttar på sig i ett dokument, till exempel vid byte av typsnitt. Delar av texten kan flytta från en sida till en annan. Detta bör man vara uppmärksam på när man ska trycka, eftersom tryckeriet kanske inte har exakt den typsnittsfamilj som finns i din dator. Ett enkelt sätt att förhindra att texten flödar om är att göra all text till textbanor, dvs till bilder istället för redigerbar text.

 

linje

Broschyr vs Folder

Folder
En trycksak som är ett falsat (vikt) ark. En folder har olika många sidor beroende på vilken vikmetod som används. Vanligaste är det enkelvikta, antingen på längden eller tvären, som ger 4 lika stora sidor. Altarskåp är en folder som är vikt som en pardörr och ger 4 mindre sidor och 2 större. En folder med invik och en z-vikt folder ger 6 lika stora sidor.

 

linje

Friläggning av bild

Friläggning
När man frilägger en bild “klipper” man ut den viss del av bilden, ofta i programmet PhotoShop. Det finns olika tekniker för detta beroende på vad i bilden som ska friläggas.

 

linje

Fyrfärgsseparation

Fyrfärgsseparation

När du lägger in en bild i datorn eller skapar en illustration är de färger du ser på skärmen uppbyggda av ljuskällor: RGB. De ljuskällorna måste beräknas om till pigment som går att trycka med: CMYK (Cyan, Magenta, Yellow och Key-color/Svart). Dessa fyra kulörer, i olika blandningar, kommer att visa alla nyanser och toner i din bild eller illustration på din tryckta produkt.

Eftersom man trycker de olika kulörerna efter varandra i en tryckpress, i olika tryckverk, måste man separera dem till olika bilder. Det är denna separation som kallas för fyrfärgsseparation och tryckmetoden kallas fyrfärgstryck.

 

linje

Färgstick

Färgstick

Om man inte har en rätt inställd tryckpress kan man få ett färgstick. Det är helt enkelt en färg som dominerar och sticker ut och ger en färgton över hela bilden. Det här felet kan även uppkomma om man har bildbehandlat på ett felaktigt sätt.

 

linje

Förprovtryck
Ett prov på hur den färdiga trycksaken kommer att se ut. Görs antingen digitalt eller från den fil som ska ligga till grund för tryckningen. Ett digitalt förprovtryck kan aldrig visas i hög upplösning eftersom den är just digital och visas på skärmen. För att kontrollera fotografier och illustrationer med skuggor och färgtoningar rekommenderas utskrivna förprovtryck.

 

linje

[A-D]   [E-F]   [G-M]   [N-S]   [T-Ö]

 

fotnotsskugga
Fickla   Mariell Mattison   070-3922246   Gårdvik 179, 790 23 Svärdsjö
Innehar FA-skattsedel   W3C strict   © Fickla 2007-2017 All rights reserved

linje

Snabbkontakt:

mariell@fickla.se
070-39 222 46

linje

Snabbinfo:

Fickla drivs av Mariell Mattison, utbildad teknologie magister och ägare av Fickla sedan 2007.

Fickla finns fysiskt i Gårdvik, en bit från Falun i det vackra Dalarna.

linje

Smått och gott:

 

Fickla på FB:

Fickla p?Facebook

 

Fickla på Twitter:

Fickla p?Twitter